CH HOUSE

Zahala, Tel Aviv

A reconstruction of an old house, in the suburb of Tel-Aviv.
פרויקט שיפוץ וילה בצהלה
הפרויקט שלפניכם נבנה על בסיס שלד של בניין קיים
שטח המגרש הוא 500 מ"ר
העיצוב בו חפצו הלקוחות היה מודרני ונקי, אולם גם עם שילוב של אלמנטים קלאסיים
ניתן לראות זאת בשימוש הניכר בשיש לשם הדוגמה
המדובר בזוג שילדיו כבר גדולים ויצאו מן הבית, והחלל עמו יכולנו לשחק היה רב
הלקוחות מנו בפנינו דגשים כך שהבית יהא פתוח לגינה ולירק, ושיקבל כמה שיותר אור טבעי
חלקו הקדמי של המבנה אטום ואילו חלקו האחורי שקוף ומקבל את פני הגינה בזרועות פתוחות
צילום: עמית גרון
דילוג לתוכן